Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Skinnskatteberg

Aktuellt angående skidspåren: 

2019: -

Dessa sträckor spåras regelbundet vid god snötillgång: Elljusspåret samt Håvtjärnsspåret som tar dig till naturreservatet Lappland. Spåren utgår från Borntorpet, Skinnskatteberg. Håvtjärnsspåret är cirka 18 km fram och tillbaka och elljusspåret knappt 3 km.

—————————————————————————————————————-

I Skinnskatteberg har vi skidspår som sammanlagt mäter 21 km.

1) Spåren utgår från Borntorpet, som Du når genom att svänga av från väg nr 233 vid sjön Nedre Vättern, vägvisning Borntorpet. Där finns goda parkeringsmöjligheter intill elljusspåret. En karta finns som visar hur spåren går.  2) Du kan också kliva på spåren vid väg nr 233 mellan Skinnskatteberg och Gunnilbo. Där finns två stora parkeringsfickor. Oftast är det uppspårat ända fram till vägen. Det stickspåret kör Du på 5-10 min och är sedan framme vid vindskyddet vid Håvtjärn. 3) Från Masbo IP går det ett 0,6 km långt spår och det ansluter till Håvtjärnsspåret.

Om Du startar vid Borntorpet och åker det s k Håvtjärnsspåret kommer Du så småningom till naturreservatet Lappland och vändplatsen vid Håvtjärn. Den sträckan mäter 13 km t o r. I den turen kan Du även inkludera Skärsjöspåret samt Norra och Södra Mosslingan, och då blir sträckan cirka 18 km. Även ute på Lapplands-myrarna är naturen helt fantastisk. Lappland består av en högplatå med insprängda våtmarker och hällmarksskogar. Vid inlandsisens tillbakadragande sköljdes lösa jordlager bort, vilket medfört karg växtlighet med små tallskogar av urskogskaraktär. Reservatet bildades 1996 men de centrala delarna har varit ett domänreservat sedan 1943.

Elljusspåret är småkuperat och mäter 3 km. Det är nästan format som en åtta.

Alltså, det finns många olika sätt att kombinera ihop spåren på för att få den spårlängd som passar just Dig.